[:tr]

Vertigo Tedavisi

Vertigo (baş dönmesi) dönme illüzyonudur. Sağ veya sol vestibüler çekirdek arasındaki eşit olmayan nöral aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkar. İpsilateral vestibüler çekirdeği inhibe eden vestibüler son organın, vestibüler sinirin veya çekirdeğin ya da vestibülo-serebellumun ani tek taraflı hasarı sonucu vertigo gelişebilir. Eş zamanlı bilateral gelişen vestibüler hasar denge bozukluğuna neden olur; vertigoya neden olmaz


Sersemlik Hissi Vertigomudur?

Dizziness, Anglosakson kültüründe, hastalar tarafından vertigo yerine kullanılmaktadır; ancak sözcüğün Türkçe karşılığı yoktur. Dizziness -başta hafiflik, bayılma öncesi durum, dengesizlik, teknede sallanır gibi olma- gibi durumları tanımlamak için kullanılır. Bizim hastalarımız tarafından da vertigo, dizziness ve dengesizliği tanımlayan yakınmalar için de kullanılmaktadır. Bu nedenle, hastanın yakınmasına neden olanın vertigo mu, dizziness mı yoksa dengesizlik mi olduğunu anlamak için çok iyi öykü alınmalıdır. Hastanın yakınmasını anlatmasına izin vermek gerekir

Vertigo Sıklığı Nedir?

Vertigo ve dizziness, baş ağrısından sonra hekime başvuruda en sık yakınmadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar vertigo ve dizzinessın nufüsun % 20-30’nunu etkilediğini göstermiştir. Bu yakınmalara, günlük pratikte çok sık karşılaşıldığı için böyle hastaların iyi değerlendirilerek yönlendirilmesi gerekir. Vertigo ve dizziness, farklı etiyoloji ve patogenezlerin neden olduğu disiplinler arası yaklaşımla aydınlatılabilecek multisensoriyel ve sensorimotor bir sendromdur.


[:en]

Vertigo Treatment

Vertigo (dizziness) is the illusion of rotation. It occurs due to uneven neural activity between the right or left vestibular nucleus. Vertigo may develop as a result of sudden unilateral damage of the vestibular end organ, vestibular nerve or nucleus or vestibulo-cerebellum, which inhibits the ipsilateral vestibular nucleus. Simultaneous bilateral vestibular injury causes imbalance; does not cause vertigo


Is Drowsiness Feeling Vertigoma?

Dizziness is used by patients in Anglosaxone culture instead of vertigo; however, the word has no Turkish equivalent. Dizziness is used to describe conditions such as lightness, pre-fainting, imbalance, swinging on the boat. It is also used by our patients for complaints that define vertigo, dizziness and imbalance. Therefore, a very good history should be taken to understand whether vertigo, dizziness or imbalance is the cause of the patient’s complaint. The patient should be allowed to tell about his complaint.

What is the Frequency of Vertigo?

Vertigo are dizziness, are the most common complaints on admission to the physician after headache. Epidemiological studies have shown that vertigo and dizziness affect 20-30% of the population. As these complaints are encountered frequently in daily practice, such patients should be evaluated and directed. Vertigo and dizziness is a multisensory and sensorimotor syndrome that can be elucidated by an interdisciplinary approach caused by different etiology and pathogenesis.


[:]

[:tr]Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin!
+90 542 552 62 01


7/24 WHATSAPP DESTEK HATTI

7/24 Whatsapp Üzerinden Bizlerden Destek Alabilirsiniz.
Copyright by OKT 2019. Tüm Hakları Saklıdır.


[:en]


Follow us on social media!
+90 542 552 62 01


24/7 WHATSAPP SUPPORT

You can get support from us via Whatsapp 24/7.
Copyright by OKT 2019.  All Right Reserved.


[:]