[:tr]

Rinoplasti burun estetiği

temelde iki sebepten dolayı başvurulan bir cerrahi operasyondur , tıbbi nedenlerden ve estetik kaygılardan dolayı yaşamın içerisinde yerini almaktadır. Tıbbi nedenler; ağır deformitesi olan ve bu nedenle burun tıkanıklığı yaşayan hastalarda buna bağlı gelişen rahat nefes alamama durumunda uygulanır. Estetik operasyonların tercih edilmesinin temel nedenleri ise şekil bozukluğu, burunun yüze göre büyük ya da küçük olması, eğrilikler ve burun deliklerinin eşit olmaması gibi ve vb. sebepler olarak açıklanabilir. İstatistiklere bakıldığında estetik kaygılardan dolayı yapılan vakalar tıbbi nedenlere oranla yapılanlardan sayı olarak çok daha yüksektir.


Burun estetiği operasyonları cerrahın tecrübesi, bilgisi ve burun içindeki yapıların durumuna göre açık ve kapalı teknik ile yapılabilmektedir ancak temelde her iki yöntemde aynı amaca hizmet eder. Burun içinde her iki burun deliğini birbirinden ayıran nazal septumun, kemik ve kıkırdak yapının durumuna bağlı olarak operasyonun hangi teknikle yapılacağının kararı cerrah tarafından verilir. Ayrıca cerrahın tecrübesi de teknik seçiminde belirleyicidir.

Operasyon öncesi cerrah tarafından hastanın ameliyatla ilgili beklentisi sorulur ve hastaya gerçekçi, doğru bilgiler verilir. Sonuçta burundaki deformitenin derecesi  ameliyatın sonucu ile yakından ilişkilidir.


Burun ameliyatlarının süresi genelde 1,5-3 saat arasındadır. Ancak bazı özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmektedir. Ameliyat sonrası morluk ve şişlik eskiden uygulanan cerrahi tekniklere göre çok daha az oranda görülmektedir.


[:en]

Rhinoplasty nose aesthetics

It is a surgical operation which is mainly applied for two reasons. It takes its place in life because of medical reasons and aesthetic concerns. Medical reasons; in patients with severe deformity and therefore experiencing nasal obstruction. The main reasons for preferring aesthetic operations are deformity, large or small nose to face, curvatures and unevenness of nostrils and so on. reasons. When the statistics are examined, the cases made because of aesthetic concerns are much higher than the ones done for medical reasons.


Nasal aesthetic operations can be performed with open and closed techniques depending on the experience, knowledge of the surgeon and the condition of the structures inside the nose, but basically both methods serve the same purpose. Depending on the condition of the nasal septum, bone and cartilage structure, which separates both nostrils from each other in the nose, the decision is made by the surgeon. The surgeon’s experience is also decisive in the choice of technique.

The surgeon is asked by the surgeon before the operation and the patient is given realistic, accurate information. The degree of deformity in the nose is closely related to the outcome of the operation.


A rhinoplasty surgery lasts between 1.5 to 3 hours. However, under certain circumstances, it can last longer. Compared to the outcomes of earlier techniques, the incidence of post-operative bruising and swelling are relatively lower.


[:]

[:tr]Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin!
+90 542 552 62 01


7/24 WHATSAPP DESTEK HATTI

7/24 Whatsapp Üzerinden Bizlerden Destek Alabilirsiniz.
Copyright by OKT 2019. Tüm Hakları Saklıdır.


[:en]


Follow us on social media!
+90 542 552 62 01


24/7 WHATSAPP SUPPORT

You can get support from us via Whatsapp 24/7.
Copyright by OKT 2019.  All Right Reserved.


[:]