[:tr]

Rinoplasti Revizyon

Revizyon burun ameliyatı daha önce estetik burun ameliyatı olmuş ve sonuçtan memnun olmayan hastalara yapılan burnun şeklini ve işlevini düzeltmeye yönelik ameliyatlardır. Estetik anlamda istediği görüntüye kavuşamayan ya da fonksiyonel olarak rahat nefes alamama gibi problemler yaşayan hastalara uygulanır.

Revizyon rinoplasti her zaman ilk burun estetiği ameliyatlarına göre daha zordur.  Cerrah için yapacağı teknik operasyondan ziyade hasta psikolojisi daha zorlayıcı olabilir. Çünkü daha önce yapılan operasyondan tatmin olmayan, mutsuz bir hasta profili vardır. Buradaki en mühim nokta hasta ile şeffaf bir iletişim kurulması, problemin nerede olduğunun çok iyi tespit edilmesi, deformasyonların düzeltilme oranının açıklanması, hastanın beklentisinin öğrenilmesi ve bu beklentilerin ne kadar gerçekleştirilebileceği gibi tüm detayların konuşulması, hastaya net ve doğru bir şekilde  bilgi aktarımı yapılmasıdır. Bu yaklaşım hastada güven duygusunu oluşturacaktır.


Hasta açısından bakıldığında ise daha önce kötü bir tecrübe yaşamasından  dolayı en çok dikkat etmesi gereken  nokta işinde uzman, kendisiyle empati kurabilen, her türlü riski  ve hastanın beklentilerinin karşılanıp karşılanamayacağı gibi her detayı tüm açıklığıyla konuşabilecekleri ve güvenebilecekleri bir hekimi tercih etmeleridir. Bu operasyon prosedürü kişiye göre deformasyon oranı ile doğru orantılı olarak  değişkenlik göstermektedir. Süre olarak ise normal rinoplasti operasyonlarına  kıyasla daha uzun sürmektedir.

Revizyon burun ameliyatlarında  kapalı ve açık olmak üzere her iki teknik de kullanılır. Operasyonda her ne kadar lokal anestezi uygulanabilir gerçeği söz konusu olsa da bu oran genel anesteziye göre çok çok düşüktür. Primer (birinci) rinoplastilerin revizyon oranı %5-15 arasındadır. Bunların çoğu minör yani küçük dokunuşlarla düzeltilebilir. Bir kısmında majör (ağır) deformite vardır. Ek kıkırdak ve/veya fasya gerekebilir. Bu kıkrdaklar kulaktan veya kaburgadan alınır.


Revizyon ameliyatının amacı hem şekli hem de fonksiyonları düzeltmek ve hastanın aynaya baktığında gülümseyen, sağlıklı ve sonuçtan mutlu olmasını sağlamaktır.


[:en]

Rhinoplasty Revision

Revision nose surgery is a surgery performed to improve the shape and function of the nose in patients who had previous aesthetic nose surgery and are not satisfied with the results. It is applied to patients who do not have the aesthetically pleasing appearance or who have problems such as not being able to breathe functionally.

Revision rhinoplasty is always more difficult than the first nasal surgery. Patient psychology may be more compelling than surgeon’s technical operation. Because there is an unhappy patient profile that is not satisfied with the previous operation. The most important point here is to establish a transparent communication with the patient, to determine the location of the problem very well, to explain the rate of correction of the deformations, to learn the expectations of the patient and how much of these expectations can be realized, to convey information to the patient clearly and accurately. This approach will create confidence in the patient.


From the patient’s point of view, the most important point that should be paid attention because of having a bad experience before is that they prefer a physician who can empathize with him / herself, whether any risks and expectations of the patient can be met or they can talk with all clarity and trust. This operation procedure is directly proportional to the rate of deformation according to the person. In terms of time, it takes longer than normal rhinoplasty operations.

Both techniques, both closed and open, are used in Revision nasal surgery. Although local anesthesia can be applied in the operation, this rate is very low compared to general anesthesia. The revision rate of primary rhinoplasties is between 5-15%. Most of these can be corrected with minor touches. Some have major (severe) deformity. Additional cartilage and / or fascia may be required. These cartilages are taken from the ear or rib.


The purpose of revision surgery is to correct both shape and function and to ensure that the patient is smiling, healthy and happy with the results when he looks in the mirror.


[:]

[:tr]Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin!
+90 542 552 62 01


7/24 WHATSAPP DESTEK HATTI

7/24 Whatsapp Üzerinden Bizlerden Destek Alabilirsiniz.
Copyright by OKT 2019. Tüm Hakları Saklıdır.


[:en]


Follow us on social media!
+90 542 552 62 01


24/7 WHATSAPP SUPPORT

You can get support from us via Whatsapp 24/7.
Copyright by OKT 2019.  All Right Reserved.


[:]